Tre värdefulla och enkla verktyg för ett autismvänligt ledarskap

Människor med autism kan vara fantastiska anställda med stort engagemang, envishet och expertis. För att du som ledare ska ta del av fördelarna kan du behöva anpassa ditt ledarskap. Du behöver matcha ditt ledarskap till hur dina anställda med autism fungerar. Det viktiga är att konstant vara medveten om att autism förekommer i ett spektrum.…

Läs mer

Autism: Att sakna en social autopilot, ha en osynlig normbrytande funktionsvariation och ett unikt perspektiv

Begreppet autismspektrumtillstånd ”betonar både likheterna och variationen, att autismen trots en och samma kärna kan yttra sig på vitt skilda sätt. Precis som en uppsättning färgtuber kan bli till väsensskilda målningar, eller samma följd av ackord kan bli grunden till allt från klassiska orkesterverk till heavy metal eller reggea.” – Lina Liman Att hjärnan fungerar…

Läs mer

Vässa innovationskraften: Nya, värdefulla idéer kommer med större sannolikhet från medarbetare som har nya perspektiv och unika livserfarenheter

Ett av de starkaste argument för att främja funktionsmångfald på arbetsmarknaden är innovation. Människor med normbrytande funktionsvariationer bidrar med nya idéer och perspektiv och utgör därmed en framgångsfaktor för företagens utveckling och tillväxt. En snabbt utvecklande värld ställer höga krav på företags innovationsförmåga. Det blir inte minst tydligt i hanteringen av kriser. Allra tydligast såklart…

Läs mer

Varför företag som inkluderar funktionsvariationer är framgångsrika

Artikeln har också publicerats på foretagande.se. Två gånger högre vinst, bättre kundnöjdhet, tackbrev från kunder, 28 % högre omsättning, minskad personalomsättning, högre aktieutdelning. Vilket företag vill inte ta del av positiva effekter som dessa? Det är positiva effekter som inkluderande företag upplever – företag som i sin personalstyrka, produkt- och tjänsteutveckling och i sitt varumärke…

Läs mer

Inget likhetstecken mellan normbrytande funktionsvariationer och ett sämre liv

”Om du har ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan du inte bli polis. Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar.” (1) ”Andelen barn som föddes med Downs syndrom (trisomi 21) minskade markant under 2015–2016. Detta beror…

Läs mer

“I think autism is like running on Windows while everyone else is a Mac.”

Om bemötande och inkludering Artikeln har även publicerats på foretagande.se. Alla länkar öppnas i en ny flik.  Vilket operativsystem använder ni på jobbet? Använder alla anställda detsamma? Hur reagerar ni om någon vill använda ett annat? När vi inte pratar om datorns operativsystem utan om hjärnans så är reaktionen många gånger präglad av oflexibilitet. Vi…

Läs mer

Reflektioner om äkta delaktighet, delaktighetens delar och fördelar

Min vision är ett samhälle där funktionsvariationer inte längre inskränker delaktigheten. Ökad delaktighet har positiva effekter för individens engagemang och självkänsla. Det hjälper individer att växa. Samtidigt behöver vi vara medvetna om att ökad delaktighet är eftersträvansvärd för hela samhället. Delaktiga människor bidrar till samhället. När de jobbar betalar de skattepengar, när de röstar stärker…

Läs mer

Därför behöver vi tänka nytt om funktionsvariationer! Om allt som jag har lärt mig tack vare människor med normbrytande funktionsvariationer

Vi behöver ändra vår syn på funktionsvariationer. Vi behöver komma bort från fokuset på kostnader och välgörenhet och komma till ett fokus på mänskliga rättigheter. Bort från att tänka avvikelser till att se det berikande i mångfalden i hur våra kroppar, sinnen och hjärnor fungerar. Bort från att känna medlidande till att se individuella styrkor.…

Läs mer