Ett av de starkaste argument för att främja funktionsmångfald på arbetsmarknaden är innovation. Människor med normbrytande funktionsvariationer bidrar med nya idéer och perspektiv och utgör därmed en framgångsfaktor för företagens utveckling och tillväxt. En snabbt utvecklande värld ställer höga krav på företags innovationsförmåga. Det blir inte minst tydligt i hanteringen av kriser. Allra tydligast såklart…

Läs mer

Artikeln har också publicerats på foretagande.se. Två gånger högre vinst, bättre kundnöjdhet, tackbrev från kunder, 28 % högre omsättning, minskad personalomsättning, högre aktieutdelning. Vilket företag vill inte ta del av positiva effekter som dessa? Det är positiva effekter som inkluderande företag upplever – företag som i sin personalstyrka, produkt- och tjänsteutveckling och i sitt varumärke…

Läs mer

”Om du har ADHD eller annan neuropsykiatrisk diagnos kan du inte bli polis. Polisarbetet innebär många speciella och oförutsägbara situationer, i många olika miljöer, där det ställs höga krav på vilka beslut som ska fattas och hur man agerar.” (1) ”Andelen barn som föddes med Downs syndrom (trisomi 21) minskade markant under 2015–2016. Detta beror…

Läs mer

Om bemötande och inkludering Artikeln har även publicerats på foretagande.se. Alla länkar öppnas i en ny flik.  Vilket operativsystem använder ni på jobbet? Använder alla anställda detsamma? Hur reagerar ni om någon vill använda ett annat? När vi inte pratar om datorns operativsystem utan om hjärnans så är reaktionen många gånger präglad av oflexibilitet. Vi…

Läs mer

Min vision är ett samhälle där funktionsvariationer inte längre inskränker delaktigheten. Ökad delaktighet har positiva effekter för individens engagemang och självkänsla. Det hjälper individer att växa. Samtidigt behöver vi vara medvetna om att ökad delaktighet är eftersträvansvärd för hela samhället. Delaktiga människor bidrar till samhället. När de jobbar betalar de skattepengar, när de röstar stärker…

Läs mer

Vi behöver ändra vår syn på funktionsvariationer. Vi behöver komma bort från fokuset på kostnader och välgörenhet och komma till ett fokus på mänskliga rättigheter. Bort från att tänka avvikelser till att se det berikande i mångfalden i hur våra kroppar, sinnen och hjärnor fungerar. Bort från att känna medlidande till att se individuella styrkor.…

Läs mer

Artikeln har även publicerats på foretagande.se. Alla länkar öppnas i en ny flik.  I sin rapport om företagarnas hållbarhetsarbete beskriver Företagarna en organisation som företräder över 60 000 små och medelstora företag (SMF) en positiv utveckling: Mellan 2015 och 2019 har medvetenheten och aktiva insatser för minskad miljö- och klimatpåverkan ökat markant i många områden.…

Läs mer

Alla länkar öppnas i en ny flik. När man engagerar sig i funktionshinderrörelsen får man många gånger frågor om begrepp. Vilket begrepp är riktigt, vad får man säger? Eftersom begreppen har diskuterats och utvecklats under många decennier, nya begrepp har uppkommit och ibland försvunnit igen och ibland blivit till skällsord och förolämpningar är all förvirring…

Läs mer