Min manifest mot rädslan

Alla människor kan bidra på ett värdefullt sätt till världen. Alla kan bidra till betydande framsteg för den mänskliga, sociala och ekonomiska utvecklingen av samhället (CRPD Inledning, m). Under rätt förutsättningar har människor med normbrytande funktionsvariationer större möjlighet att göra det än människor utan normbrytande funktionsvariationer. Normbrytande funktionsvariationer lär oss något om mångfalden i människors…

Läs mer

Inkluderande beslutsfattande

Jag har en gjort en studie om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever delaktighet i beslutsfattande processer i föreningar. Baserat på studien har jag skrivit en kandidatuppsats. Nedan hittar du en lättläst sammanfattning av min kandidatuppsats. Hör av dig till mig om du vill ta del av hela uppsatsen!  Hur kan människor med intellektuell funktionsnedsättning…

Läs mer

Varför är det så tyst här?

Ja, det har varit tyst på den här bloggen ett tag. Det beror dock inte på inaktivitet – snarare tvärtom. Jag har haft flera roliga och intensiva uppdrag samt andra sysselsättningar bredvid ParsCapere. Jag tänker berätta om dem, eftersom de kommer definitivt att påverka vad som kommer att hända med ParsCapere framöver. 1. Utbildningspaket om…

Läs mer

Inkludera genom positiv psykologi

Jag är certifierad normingenjör via Add Gender och har delat med mig av ett av mina verktyg för ett aktivt inkluderingsarbete på Add Genders blogg.  Är du nyfiken?  Då kan du läsa hela artikeln här: addgender.se/inkludera-genom-positiv-psykologi/ I bloggen hittar du även många tips, verktyg och spaningar utifrån olika normingenjörers perspektiv! 

Läs mer

Intersektionalitet i praktiken: Att använda sig av sina privilegier

Hur har jag kommit dit jag är idag? Tack vare ett fint samtal med min mamma har jag nyligen fått ett djupare förståelse för det.  I veckan har jag varit i Stuttgart och besökt min familj. En kväll pratade min mamma och jag om all stöd som jag har fått av henne genom åren. Hon har…

Läs mer

Världen jag drömmer om…

Har du någon gång sett hur någon har dunkat huvudet i väggen? Hur någon har bitit sig själv i armen? Hur någon har slagit sig själv?   Jag har sett det. Många gånger. Som barn hos närstående och som vuxen hos personer som jag som personal hade något ansvar för. Det är alltid hjärtskärande. Det…

Läs mer

Några slutord till EU:s mångfaldsmånad med fokus på neurodiversitet

Idag, 31 maj 2021, avslutas EU Diversity month – EU:s mångfaldsmånad som jag har ägnat åt neurodiversitet, ett paradigm som undersöker hjärnans och nervsystemens olika sätt att fungera och ifrågasätter varför vissa sätt att fungera anses vara bättre än andra. Jag har hållit flera kurser om NPF, ett webinar om autism och sociala interaktioner, två…

Läs mer

Vilka effekter har det på sociala situationer på arbetsplatsen om medarbetare kan vara öppna med sin autism- eller ADHD-diagnos?

En berättelse från Matthew Belmonte, en forskare och universitetslärare med autism om hur det har varit innan han berättade om sin autism visar det tydligt: ”Vissa av mina studenters utvärderingar beskrev mig som arg, oförskämd och reserverad. Först senare insåg jag att min höga, förändrade röst och hållning när jag var ivrig över att argumentera…

Läs mer

Att viska och att missförstå varandra – och vad man kan lära sig av det om autism

Minns du viskleken? Någon säger en mening och för varje ny person som får höra och vidarebefordra den förändras innebörden en aning. Till slut har meningen blivit något annat. Viskleken är en rolig lek som samtidigt berättar mycket om hur vår mellanmänskliga kommunikation fungerar. Den är känslig för brister, misstag och missförstånd – oavsett vem…

Läs mer

Vad jag har lärt mig av kollegor och kunder med normbrytande funktionsvariationer

Jag vet att det är bra att inkludera alla människor oavsett funktionsförmåga på arbetsplatser. Forskning visar på stora positiva effekter på lönsamheten och omsättningen och negativa effekter på personalomsättningen och sjukfrånvaro. Men jag VET det också. Jag känner det inuti mig. Varför? För jag har sett det, upplevt det, varit med om det så många…

Läs mer