Från välgörenhet till kompetensarbete. Att nå framgång i företaget med hjälp av inkluderande ledarskap

“Disability is an asset. We’ve got some unique strengths. My ability to build rapport, to think about alternative ways of doing things, is really directly because of having a disability. I have to be, day in and day out, super innovative.” (1)

Det säger Jessica Rafuse som är senior program manager för tillgänglighet på Microsoft. Hon har muskeldystrofi och sitter i rullstol, vilket ger henne viktiga insikter i produkternas funktionalitet och användbarhet för alla kunder oavsett funktionsförmåga. Microsoft är ett av 91 företag som enligt Disability Equality Index arbetar allra bäst med inkludering av människor med normbrytande funktionsvariationer (2). Microsoft har också ökat sin vinst med 137 % från 2018 till 2019 och sin lönsamhet med 14 % (3) och är därmed ett exempel av många att det går bra för företag som jobbar bra med inkludering av normbrytande funktionsvariationer.

Nyckeln till framgången

Djupintervjuer med ledare i flera av dessa företag visar att en av de mest avgörande aspekterna för att kunna kamma hem positiva ekonomiska effekter tack vare anställda med normbrytande funktionsvariationer är ett inkluderande ledarskap (4).  

Om ni inte har ett inkluderande ledarskap på plats kommer det följande att hända: 50 – 80 % av era anställda med en normbrytande funktionsvariation kommer inte berätta om den för eran HR-avdelning, sina chefer eller sina kollegor (5). Dagligen kommer de att lägga energi på att dölja delar av sin identitet och av sitt sätt att fungera, vilket gör att mindre energi är kvar för att utföra arbetet. Innovativa, nytänkande och banbrytande idéer kommer de att behålla för sig själva i rädslan för att bli skrattat åt. Framförallt om dessa idéer kan gynna funktionshindermarknaden, som består av över 1 miljard människor i världen. Risken är för stor för att bli avslöjat.

Om ni däremot har ett inkluderande ledarskap kommer istället detta hända: Dels kommer ni att få fler anställda med normbrytande funktionsvariationer. Dels kommer både nya och gamla anställda med normbrytande funktionsvariationer i större utsträckning berätta om dessa. De kommer att känna att de kan vara sig själva och öppna med sin identitet, sitt sätt att fungera och omständigheterna i vilka de fungerar som bäst. Då kommer deras innovativa styrkor komma fram och de kommer att berätta om sina idéer som öppnar upp för nya marknader, gör era produkter bättre eller ökar effektiviteten (5). De kommer också att kunna ta ansvar för sina idéer och deras genomförande. Deras självförtroende kommer att stiga och de kommer att känna sig ännu tryggare med att vara sig själva i ert företag – och ni har hamnat i en god cirkel. Samtidigt kommer företagets innovationskraft och effektivitet att öka och ni kommer att tillhöra ett av företagen som har dubbel så hög vinst, 28 % högre omsättning och 30 % högre vinstmarginal än era branschkollegor (4).

Jag avslutar med att ge ordet till David Casey, VP, Workforce Strategies & Chief Diversity Officer på CVS Health:

“People with disabilities tend to be some of the most creative, innovative and, quite frankly, most loyal employees. A person with a disability wakes up every day thinking about being innovative – that is a skill set. That ability to problem solve is innate to them. Our training programs quickly went from philanthropy to skill search.”

PS: Du har kanske lagt märke till att jag utgår ifrån att det finns redan idag anställda med normbrytande funktionsvariationer på din arbetsplats. Och kanske tror du att jag med det antagandet ligger helt fel? I Sverige bor ungefär lika många människor med normbrytande funktionsvariationer som i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län tillsammans, det är över 2 miljoner (6). Cirka 70 % av dessa har osynliga normbrytande funktionsvariationer och som redan nämnt väljer majoriteten av de att inte berätta om den. Osynliga normbrytande funktionsvariationer kan exempelvis vara hörselnedsättningar, autism, ADHD, dyslexi, synnedsättningar och fysiska funktionsnedsättningar. Så även i mindre företag med få anställda är det bara rimligt att anta att en eller flera har normbrytande funktionsvariationer.  

Källor

Alla länkar öppnas i en ny fil. 

(1): New York Post: Workers with disabilities bring a range of strengths and assets to the job, 03/09/2019. https://nypost.com/2019/09/03/disabled-workers-bring-a-range-of-strengths-and-assets-to-the-job/

(2): The 2018 Disability Equality Index. A Record Year for Corporate Disability Inclusion and Leadership https://s23.q4cdn.com/938368314/files/doc_downloads/2018_Disability_Equality_Index_Report.pdf

(3) Microsoft: Annual Report 2019 https://www.microsoft.com/investor/reports/ar19/index.html

(4) Getting to Equal: The Disability Inclusion Advantage https://www.accenture.com/_acnmedia/pdf-89/accenture-disability-inclusion-research-report.pdf

(5): Center for Talent Innovation: Disabilities and Inclusion https://www.talentinnovation.org/_private/assets/DisabilitiesInclusion_KeyFindings-CTI.pdf

 (6): https://www.folkhalsomyndigheten.se/datavisualisering/