Inkluderande beslutsfattande

Jag har en gjort en studie om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever delaktighet i beslutsfattande processer i föreningar. Baserat på studien har jag skrivit en kandidatuppsats. Nedan hittar du en lättläst sammanfattning av min kandidatuppsats. Hör av dig till mig om du vill ta del av hela uppsatsen!  Hur kan människor med intellektuell funktionsnedsättning…

Läs mer