Vässa innovationskraften: Nya, värdefulla idéer kommer med större sannolikhet från medarbetare som har nya perspektiv och unika livserfarenheter

Ett av de starkaste argument för att främja funktionsmångfald på arbetsmarknaden är innovation. Människor med normbrytande funktionsvariationer bidrar med nya idéer och perspektiv och utgör därmed en framgångsfaktor för företagens utveckling och tillväxt. En snabbt utvecklande värld ställer höga krav på företags innovationsförmåga. Det blir inte minst tydligt i hanteringen av kriser. Allra tydligast såklart…

Läs mer