Utbildningar och föreläsningar

ParsCapere

Delaktighet är en mänsklig rättighet, avgörande för hälsan och en central del i svensk funktionshinderpolitik.

Därför är det oumbärligt att alla som träffar människor i sitt yrkesvardag eller arbetar med människor med funktionsvariationer har kunskap om hur delaktighet kan främjas.

Just denna kunskapen erbjuder jag.

Allt jag gör bygger på mitt brinnande engagemang för att förbättra livsvillkor för människor med funktionsvariationer och på övertygelsen att människor med funktionsvariationer kan bidra mycket mer till samhället.

Jag visar hur alla vi i samhället med hjälp av olika vardagliga knep och organisatoriska förändringar kan främja delaktighet. 

Föreläsningar

Innehållet i mina utbildningar och föreläsningar grundar sig på tre pelare

  1. internationell och svensk forskning
  2. mina egna erfarenheter av arbete inom vård och omsorg i såväl Tyskland som Sverige
  3. resultat av pågående diskussioner med människor med funktionsvariationer.

 

Innehållet anpassas alltid till kundens behov, utgångssituation och önskemål. Ni kan även boka en uppföljning där vi kan diskutera frågor, synpunkter och erfarenheter.

Jag pratar svenska, engelska och tyska.

Har jag väckt ditt intresse?
Kontakta mig gärna!