Föreläsningar

ParsCapere

Delaktighet är en mänsklig rättighet, avgörande för hälsan och en central del i svensk funktionshinderpolitik.

Därför är det oumbärligt att alla som träffar människor i sitt yrkesvardag eller arbetar med människor med funktionsvariationer har kunskap om hur delaktighet kan främjas.

I mina föreläsningar erbjuder jag just denna kunskapen.

Föreläsningarna bygger på mitt brinnande engagemang för att förbättra livsvillkorna för människor med funktionsvariationer. Jag visar hur vi med hjälp av olika vardagliga knep och organisatoriska förändringar kan främja delaktighet. 

Föreläsningar

Innehållet grundar sig på tre pelare

  1. internationell och svensk forskning
  2. mina egna erfarenheter av arbete inom vård och omsorg i såväl Tyskland som Sverige
  3. resultat av pågående diskussioner med människor med funktionsvariationer.

 

Varje föreläsning anpassas till kundens situation. Ni kan även boka en uppföljning med alla deltagare där frågor, synpunkter och erfarenheter kan diskuteras. Uppföljningen ska ske några veckor efter föreläsningen.

Föreläsningar kan hållas på svenska, engelska eller tyska.

Låter det intressant? 

Kontakta mig gärna!