Inkluderande ledarskap är viktigt – men hur börjar jag?

”Det är så kul att se hur ditt språk har utvecklats. När du började här, pratade du ju lite svenska och framförallt engelska med ungdomarna. Nu pratar du bara svenskar. Det är så himla roligt att ungdomarna har fått se din resa och samtidigt fått lära sig mer om Tyskland tack vare dig.” Så sa en chef till mig förra året. Med henne har jag jobbat i fyra år. Jag började på hennes fritidsgård ett år efter att jag hade flyttat till Sverige. I början var jag volontär, idag är jag anställd. ”Din svenska är ju jättebra för att du bara har varit i Sverige i fyra år. Men ibland så gör du ju lite stavfel, så därför kommer jag att ta över ansvaret över våra Instagram-inlägg.” Så sa en annan chef till mig. Det var också förra året. Med honom har jag bara jobbat i några månader tills jag kände att jag kan utvecklas mer på andra arbetsplatser.

Vad är ledarskap för dig? Och vad är inkluderande ledarskap för dig?

För mig handlar ledarskap om att hjälpa människor framåt, mot ett gemensamt syfte. Inkluderande ledarskap handlar om att ta tillvara på alla människors färdigheter och perspektiv på vägen framåt mot ett gemensamt syfte. Att jag som bor och arbetar i Sverige har tyska som modersmål innebär att jag kan ett språk som många andra inte kan och att min svenska inte är perfekt men också utvecklas hela tiden. Som ledare kan man fokusera på olika saker: på bristerna eller på tillgången och potentialen. Som inkluderande ledare fokuserar man på det sistnämnda. På köpet får man lojala, engagerade medarbetare med utvecklingspotential som har sällsynta tillgångar.

Drygt 20 % av alla människor i Sverige har en funktionsnedsättning. Knapp 20 % är utrikes födda och har ett annat modersmål. Människor har dessutom olika trostillhörigheter, könsidentiteter och sexuella läggningar. Människor som inte är en del av majoriteten, har oftast lika stora kunskaper och kompetenser som andra. Dessutom har de kämpat mot motgångar, har andra perspektiv och nya idéer. Hur gör du för att människor som inte är en del av majoriteten kan och vill bidra med sina unika kompetenser på din arbetsplats?

6 viktiga delar

Forskning (1) har kommit fram till att inkluderande ledare har 6 egenskaper gemensamt: en stark övertygelse om att inkludering är bra, kurage, medvetenhet om sina fördomar, nyfikenhet, kunskap om mänskliga olikheter och samarbetsförmågan.

Inkludering är inte alltid lätt. Det krävs uthållighet, viljestyrka, nya idéer, viljan att ingå risker, öppenhet för att ifrågasätta sig själv och lära sig nytt. Därför är det viktigt att du är medveten om varför du tycker att inkludering är bra för just din verksamhet. Hur hjälper det just din verksamhet att komma framåt och nå sina mål?

För att vara inkluderande måste man ibland kasta om saker som man alltid har gjort på ett och samma sätt. Det är otäckt. Det kan bli fel. Därför krävs ditt kurage.

För att hantera all information som våra hjärnor behöver ta in hela tiden skapar vi kategorier och förenklingar. Det är mänskligt. Men du behöver vara medveten om hur dessa processer fungerar för dig i din hjärna så att de inte låta dig tro att människan som är dig likt på många sätt automatiskt också är bättre lämpat för ett uppdrag.

Det är också mänskligt att inte veta allt. Men är du villig att lära dig mer? Vill du veta hur det är för din medarbetare med autism att delta i gruppmöten eller för din muslimska medarbetare att arbeta under ramadan eller för din medarbetare som är trans att bli tilltalat med fel pronomen? För att vara en inkluderande ledare behöver du vara nyfiken. Läs på, ställ respektfulla frågor och var lyhörd.

Sedan ska du såklart också använda dig av din kunskap. Var flexibel. Anpassa dig och verksamheten i den mån det går.

Var en förebild. I samma utsträckning som du hela tiden kan lära dig nya saker och utvecklas tack vare din nyfikenhet kan också dina anställda göra det. Lita på dem. Ge de makten att påverka sina arbetssituationer i så stor utsträckning som möjligt. Till sist, skapa bra möjligheter för samarbete med trygga diskussionsforum. Sexism, rasism, homofobi och funkofobi har ingen plats under ett tak som är byggt med inkluderande ledarskap.

3 tips för att komma igång nu

Det här var massa tips på hur du kan stärka ditt ledarskap genom att vara mer inkluderande. Nu ställer du dig kanske frågan var du ska börja. Då har jag tre tips för dig!

  1. 10 min reflektion: Nästa gång du ska ta en kopp kaffe eller te, ta också ett papper och en penna och 10 minuter av din tid. Reflektera över varför inkludering är viktig för dig. Vilka positiva effekter har inkludering på din arbetsplats? Hur kan inkludering hjälper er att uppnå era mål? Skriv upp dina reflektioner och sätt upp lappen på din arbetsplats så att du alltid kan se den.
  2. Träna ditt mod. Fundera över om det finns någonting som du skulle vilja göra men inte vågar. Duscha kallt, bjud grannen på en kaffe, anmäl dig till ett motionslopp, skriv inlägg i sociala medier på ett annat språk än ditt modersmål, laga en ny maträtt. Det kan vara vad som helst, så länge du tycker att det känns läskigt, men också kul. Och så gör du det. Senast på din nästa lediga dag. Fundera sedan över hur det känns att ha varit modig. Kan du ta med dig den känslan till din arbetsplats och använda dig av den där för att skapa förändringar som ökar inkluderingen?
  3. Vilka styrkor har dina medarbetare? Välj ut en enskild medarbetare och reflektera över vilken sällsynt styrka den personen har. Vilka positiva effekter har styrkan på arbetsplatsen? Finns det saker som ni kan förändra så att styrkorna får ännu mer utrymme och genomslagskraft? Berätta gärna för personen om dina tankar och lyssna på hur hen reagerar. Imorgon kan du fortsätta med en annan medarbetare. Så kan du fortsätta tills du har gått igenom hela teamet, arbetsgruppen eller företaget.

 

Källa:

(1): Dillon, B & Bourke, J. (2016): The six signature traits of inclusive leadership. Thriving in a diverse new world. Deloitte University Press.