Vad jag har lärt mig av kollegor och kunder med normbrytande funktionsvariationer

Jag vet att det är bra att inkludera alla människor oavsett funktionsförmåga på arbetsplatser. Forskning visar på stora positiva effekter på lönsamheten och omsättningen och negativa effekter på personalomsättningen och sjukfrånvaro. Men jag VET det också. Jag känner det inuti mig. Varför? För jag har sett det, upplevt det, varit med om det så många…

Läs mer