“I think autism is like running on Windows while everyone else is a Mac.”

Om bemötande och inkludering Artikeln har även publicerats på foretagande.se. Alla länkar öppnas i en ny flik.  Vilket operativsystem använder ni på jobbet? Använder alla anställda detsamma? Hur reagerar ni om någon vill använda ett annat? När vi inte pratar om datorns operativsystem utan om hjärnans så är reaktionen många gånger präglad av oflexibilitet. Vi…

Läs mer