Användbarhet, universell utformning och tillgänglighet: Ta del av fördelarna med att tänka inkluderande för alla

Varför ska du tänka på att dina produkter är användbara av en person med hörselnedsättning? Varför ska dina produktbeskrivningar vara tydliga? Varför ska du ha en ramp bredvid trappan framför ingången? 

Om jag frågar dig: Varför inte? så kommer du antagligen inte på ett bra svar. Men kanske tycker du att det tar lite för mycket tid och pengar just nu – men senare, när du har tid och pengar över, då är det säkert bra att tänka på de här delarna. Kanske kan du baka in dem i en fin CSR-kampanj för att stärka varumärket? 

Om jag istället frågar dig: Vill du utöka din kundgrupp med 2 miljoner människor i Sverige, eller 1 biljon människor om du verkar globalt? Vill du spetsa din innovationskraft? Vill du säkra företagets överlevnad på lång sikt? – vad svarar du då? 

Om du svarar ja på minst en av dessa frågor har du en fantastisk anledning till att tänka användbarhet, universell utforming och tillgänglighet i alla skedar av din verksamhet redan idag! 

Kan du tänka dig en vardag utan textmedellanden? Jag kan inte det. Via textmedellanden får jag påminnelser till viktiga läkarbesök, kan skicka en snabb hälsning till min mamma som bor utomlands och smidigt meddela min kollega att jag kommer fem minuter senare till lunchmötet eftersom bussen är sent. De som har uppfunnit textmeddelanden har förändrat vår vardag i grunden – i mångt och mycket till det bättre. Men textmeddelanden har inte uppfunnits för att förenkla vår vardag. De har uppfunnits för att möjliggöra kommunikation för människor med hörselnedsättningar. Även engreppsblandaren och fjärrkontrollen har inte uppfunnits för gemene man, utan som speciallösningar för människor med rörelsenedsättningar som senare visade sig vara bra för alla. 

Så när du ser till att dina produkter är användbara, dina tjänster och verksamheter tillgängliga för alla når du inte bara de drygt 2 miljoner människor med funktionsnedsättningar i Sverige eller 1 biljon i världen, utan du skapar något som kommer att bli uppskattat av alla. Den lättlästa texten blir förstådd av den med kognitiv funktionsnedsättning, den som håller på att lära sig svenska och den som är trött och stressad. Rampen underlättar för den som sitter i rullstol, går med barnvagn eller leverar nya möbler till er. 

När du dessutom tillämpar principen om universell utformning – alltså utforma så att alla i största möjliga mån kan använda dina produkter och miljöer utan specialanpassningar, gör du det lättare för dig själv och undviker dyra särskilda lösningar i efterhand. Och självklart kan du dessutom skapa en CSR-kampanj och stärka ditt varumärke med det – och kan dessutom vara säkert på att det uppfattas som genuint.