Min manifest mot rädslan

Alla människor kan bidra på ett värdefullt sätt till världen. Alla kan bidra till betydande framsteg för den mänskliga, sociala och ekonomiska utvecklingen av samhället (CRPD Inledning, m). Under rätt förutsättningar har människor med normbrytande funktionsvariationer större möjlighet att göra det än människor utan normbrytande funktionsvariationer. Normbrytande funktionsvariationer lär oss något om mångfalden i människors…

Läs mer