Om mig

7

Aline Groh

Jag sprider kunskap om normbrytande funktionsvariationer, skapar förståelsen och motverkar funkofobi. Min vision är full delaktighet för alla människor oavsett funktionsförmåga. 
Varifrån kommer mitt intresse och engagemang?

Min kusin har en intellektuell funktionsnedsättningar. Hon har alltid varit en del i familjen och deltagit i så många aktiviteter som möjligt. Hon har tagit promenader med oss, besökt restauranger med oss, tittat på mina dansföreställningar. Allt det har varit en självklarhet för mig.

Det är dock ingen självklarhet för alla.

När jag var i femårsåldern lekte min kusin och jag en hel eftermiddag med sjungande pingviner som gick runt på en bana. Det var fantastiskt roligt och vi skrattade mycket. När mina föräldrar och jag åkte hem på kvällen fick jag beröm för hur fint jag hade lekt med min kusin. Jag förstod inte varför jag fick beröm för det. Det var väl inget speciellt med att leka med min kusin? 

Några år senare slutade min kusin och hennes föräldrar komma till mina dansföreställningar. Anledningen var att det hade blivit störande för publiken om min kusin applåderade vid ”fel” tillfälle när resten av publiken var tyst. Varför stör det andra när man visar sin uppskattning?

Aline står och håller en föreläsning. I bakgrunden ser man presentationen med orden "funktionsnedsättning" och "funktionsvariation"

Av min kusin har jag lärt mig att alla, oavsett funktionsförmåga, kan uppleva och sprida glädje. Jag har också lärt mig värdet i att jämt fokusera på människors unikitet.

Av situationer som de beskrivna har jag lärt mig att många hinder som människor med normbrytande funktionsvariationer upplever är skapade av omvärlden. När omvärlden är rädd för eller irriterad av olikheter, olika behov, olika sätt att uttrycka sig, då innebär det att man inte ser människan.

Istället möter man en diagnos, ett syndrom, en avvikelse. Och det är då den individens livsglädje, intressen, kompetens och delaktighet inskränks. Det är ett samhällsproblem. För då får den individen inte möjlighet att bidra med sina potentialer och styrkor till samhällsutvecklingen.

Min bakgrund: 

  • kandidatexamen i sociologi (120 ECTS) och psykologi (60 ECTS), Friedrich Schiller-Universität Jena, Tyskland
  • masterexamen i intersektionell genusvetenskap (120 ECTS), Linköpings universitet
  • universitetskurser inom retorik, funktionshinderstudier, mänskliga rättigheter, litteratursociologi, självledarskap och projektutveckling.
  • 11 års arbetslivserfarenhet med människor med normbrytande funktionsvariationer i gruppbostäder, boendestöd och fritidsverksamheter.
  • 2017: Finalist i Årets volontär för engagemanget på Mötesplatsen LikaOlika, Linköping 
  • 2020: Nominerad som Årets eldsjäl, Visa vägen-priset

Jag ger inblick i hur individer, grupper, organisationer och samhället påverkar individernas delaktighet samt självkänsla, hälsa, engagemang och intresse. Jag sprider kunskap om normbrytande funktionsvariationer. Jag visar hur du kan ta tillvara på alla människors fulla potential, oavsett funktionsförmågan.