Varför företag som inkluderar funktionsvariationer är framgångsrika

Artikeln har också publicerats på foretagande.se.

Två gånger högre vinst, bättre kundnöjdhet, tackbrev från kunder, 28 % högre omsättning, minskad personalomsättning, högre aktieutdelning. Vilket företag vill inte ta del av positiva effekter som dessa?

Det är positiva effekter som inkluderande företag upplever – företag som i sin personalstyrka, produkt- och tjänsteutveckling och i sitt varumärke inkluderar människor med normbrytande funktionsvariationer. Många starka positiva effekter och ändå är det få företag som satsar på mångfaldsarbete som omfattar funktionsvariationer. Är det kanske för att det är för bra för att vara sant?

Nej, så är det inte. Här kommer tre anledningar till att det verkligen är bra att inkludera människor med normbrytande funktionsvariationer.

  1. Flera miljarder människor: I hela världen bor lika många människor med en normbrytande funktionsvariation som Kina har invånare: 1,3 miljarder. I Europa motsvarar antalet Sveriges och Tysklands invånare tillsammans – 90 miljoner. I Sverige bor 2 miljoner människor med normbrytande funktionsvariationer. Lika många bor i Skåne, Halland, Blekinge och Kronobergs län. Alla dessa människor har dessutom anhöriga, vänner och personal runt om kring sig som bryr sig om dem – och som stöttar företag som också bryr sig. Det handlar alltså om flera miljarder människor som när det finns valmöjligheter kommer att välja företag som lyfter funktionsvariationer i varumärket och på arbetsplatsen. Hur kan du nå ut till dem?
  1. Produktivitet: För att företag ska kunna vara produktiva behöver de kompetenta och drivna anställda. Rimligtvis är då de företag som letar efter nya anställda i hela samhället och inte utesluter vissa samhällsgrupper mer produktiva. De ser till att hela rekryteringsprocessen är tillgänglig och att arbetsplatsen är universellt utformad. Det leder till att de verkligen får de allra bästa talanger. Dessutom har människor med normbrytande funktionsvariationer många gånger speciella styrkor, till exempel kan människor med ADHD vara enormt kreativa, blinda människor kan ha bättre taktil känsla eller hörsel och människor med autism kan vara extra noggranna. Beroende på vad din verksamhet behöver kan en viss normbrytande funktionsvariation alltså vara en gigantisk tillgång. Så nästa gång du ska rekrytera, se till att du inte har några blind spots som gömmer värdefulla talanger i processen.
  1. Innovationskraft: Många människor med normbrytande funktionsvariationer är utomordentligt uthålliga och flexibla. De möter dagligen hinder, må det vara i bemötande eller i den fysiska miljön. Konsekvensen är att de är vältränade och mogna innovatörer, som vet att andras åsikter inte behöver vara sanna och att det är värt att fortsätta kämpa oavsett hur stora hindren verkar vara. Vilka stora idéer kan ditt företag omsätta?

När man tänker efter är det inte alls konstigt att det går bra för företag som inkluderar normbrytande funktionsvariationer. Har du råd att inte inkludera normbrytande funktionsvariationer?