Delaktighet – vad betyder det egentligen? Tre avgörande delar

Alla länkar öppnas i en ny flik. ParsCapere – mitt företags namn – är latin för delaktighet och beskriver min vision: att alla människor upplever delaktighet i samhället oavsett funktionsförmåga. Jag jobbar för visionen genom att sprida kunskap och inspiration om hur vi kan bemöta människor med funktionsvariationer och främja deras delaktighet. Men vad betyder…

Läs mer

”Alla har rätt att funka olika.” Musikhjälpen 2018 och vikten av kunskap för mänskliga rättigheter

Länken öppnas i en ny flik. Musikhjälpens ämne det här året är ”Alla har rätt att funka olika”. Att uppmärksamma livssituationen för människor med funktionsvariationer och att värna funktionsrättigheter är otroligt viktigt. I olika länder i världen skiljer sig livssituationen för människor med funktionsvariationer betydligt, men att förbättra livssituationen är angelägen oavsett vart man tittar.…

Läs mer