Inkluderande beslutsfattande

Jag har en gjort en studie om hur personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever delaktighet i beslutsfattande processer i föreningar. Baserat på studien har jag skrivit en kandidatuppsats. Nedan hittar du en lättläst sammanfattning av min kandidatuppsats. Hör av dig till mig om du vill ta del av hela uppsatsen! 

Hur kan människor med intellektuell funktionsnedsättning vara med 

när man fattar beslut i föreningar? 

Jag heter Aline Groh 

och jag har skrivit en uppsats 

om beslut i föreningar. 

Det här är en lättläst sammanfattning av uppsatsen. 

 

Inledning 

Man fattar gemensamma beslut i föreningar. 

Människor med intellektuell funktionsnedsättning ska vara med 

när man fattar beslut. 

 

Varför har jag skrivit uppsatsen? 

Jag vill förstå 

hur människor med intellektuell funktionsnedsättning upplever 

när man fattar beslut. 

Jag vill också förstå 

om människor med intellektuell funktionsnedsättning upplever 

att hjälpmedel är bra och nödvändiga. 

 

Vad har annan forskning visat? 

Människor med intellektuell funktionsnedsättning upplever ofta 

att de inte får vara med på samma sätt som andra. 

Många människor med intellektuell funktionsnedsättning 

känner sig utanför i skolan, arbetet och i fritiden. 

 

Det är viktigt 

att lyssna på människor med intellektuell funktionsnedsättning. 

Det är också viktigt 

att se styrkor i alla människor. 

Det är också viktigt 

att människor med intellektuell funktionsnedsättning berättar 

om sina idéer. 

 

Metod 

Jag har pratat med fem människor med intellektuell funktionsnedsättning. 

De fem människorna med intellektuell funktionsnedsättning är med i föreningar 

och är med när beslut fattas. 

De fem människorna med intellektuell funktionsnedsättning

har berättat för mig hur det är i deras förening. 

 

Resultat 

Människorna med intellektuell funktionsnedsättning 

upplever att de är med 

när man fattar beslut i deras förening. 

De upplever att alla lyssnar på varandra. 

De upplever att man tar varandras åsikter på allvar. 

De upplever att det är kul att vara med 

när man fattar beslut. 

 

Saker som gör det lättare att vara med 

Det är bra 

att kunna lära sig nya saker 

som är viktiga i en förening.

Det är också bra 

att kunna berätta om sina åsikter och idéer. 

Det är bra 

att få hjälp när man behöver det. 

Till exempel för att förstå 

vad ett beslut handlar om. 

Man kan också få hjälp med uppgifter 

och med planeringen. 

Det är bra 

att få stöd av personer 

som inte får fatta beslut själva. 

Det är bra 

om människor med intellektuell funktionsnedsättning pratar mest. 

Då blir det lätt att förstå. 

Det är bra 

om beslut får ta lång tid. 

Då kan man tänka länge på det 

och prata om fördelar och nackdelar. 

Det är bra 

att människor med intellektuell funktionsnedsättning 

får göra så mycket som de vill. 

 

Saker som gör det svårare att vara med 

Det är svårt 

när möten är sent på kvällen. 

Det är också svårt 

när möten är långa. 

Då har man inte energi 

för att vara med 

när man fattar beslut. 

Det är svårt 

när andra använder krångliga ord 

under möten. 

Då är det svårt att förstå 

vad beslut handlar om. 

Det är svårt 

när vissa personer gör väldigt mycket 

och andra gör väldigt lite. 

Då får man kanske inte göra 

det man vill göra. 

 

Stort tack till alla 

som jag fick prata med! 

Om du har några frågor eller tankar 

om uppsatsen och temat 

får du gärna mejla till 

aline.groh@gmail.com