Skip to content

Givande utbildningar och föreläsningar om delaktighet för människor med normbrytande funktionsvariationer.

Kompetens

Mångårig arbetserfarenhet med människor med funktionsvariationer i kombination med en akademisk utbildning inom funktionshinderstudier, sociologi, intersektionell genusvetenskap, psykologi och retorik.

Engagemang

Ett brinnande engagemang för att förbättra livsvillkor för människor med funktionsvariationer.

Flexibilitet

Anpassning efter kundens behov och önskemål.

Föreläsningar

Utbildningar och föreläsningar

Delaktighet är en mänsklig rättighet, avgörande för psykisk hälsa och en central del i svensk funktionshinderpolitik.

Därför är det oumbärligt att alla som träffar människor i sitt yrkesvardag eller arbetar med människor med funktionsvariationer har kunskap om hur delaktighet kan främjas.

Just denna kunskapen erbjuder jag.

Om mig

Allt jag gör bygger på mitt brinnande engagemang för att förbättra livsvillkor för människor med funktionsvariationer och på övertygelsen att människor med funktionsvariationer kan bidra mycket mer till samhället.

Om föreläsaren