Skip to content

Behöver ni kompetens om
normbrytande funktionsvariationer och delaktighet?

 

Mina utbildningar och föreläsningar är baserade på praktisk och teoretisk kompetens, engagemang och flexibilitet.

Kompetens

Mångårig arbetserfarenhet med människor med funktionsvariationer i kombination med en akademisk utbildning inom funktionshinderstudier, sociologi, intersektionell genusvetenskap, psykologi och retorik.

Engagemang

Stort engagemang för människor med normbrytande funktionsvariationers livsvillkor och full delaktighet i samhället. 

Flexibilitet

Både innehåll och utformning av utbildningen anpassas efter era förutsättningar, behov och önskemål.

Aline håller en föreläsning

Utbildningar och föreläsningar

Alla människor oavsett funktionsförmågor har styrkor. Alla kan bidra till samhällets utveckling. Alla förtjänar att bli respekterade, sedda, hörda och tagna på allvar. 

Cirka 20% av alla människor har en normbrytande funktionsvariation. Det är mer än 2 miljoner i Sverige och mer än 1,5 miljarder i hela världen. De är medborgare och konsumenter med stora nätverk och mycket makt. De är en del av samhället.

Hur kan du bidra till till inkluderingen av människor med normbrytande funktionsvariationer? 

Om mig

Jag sprider kunskap om normbrytande funktionsvariationer, skapar förståelsen och motverkar funkofobi. Min vision är full delaktighet för alla människor oavsett funktionsförmåga. 
Varifrån kommer mitt intresse och engagemang?

Bild på Aline Groh