Autism: Att sakna en social autopilot, ha en osynlig normbrytande funktionsvariation och ett unikt perspektiv

Begreppet autismspektrumtillstånd ”betonar både likheterna och variationen, att autismen trots en och samma kärna kan yttra sig på vitt skilda sätt. Precis som en uppsättning färgtuber kan bli till väsensskilda målningar, eller samma följd av ackord kan bli grunden till allt från klassiska orkesterverk till heavy metal eller reggea.” – Lina Liman Att hjärnan fungerar…

Läs mer