Tre värdefulla och enkla verktyg för ett autismvänligt ledarskap

Människor med autism kan vara fantastiska anställda med stort engagemang, envishet och expertis. För att du som ledare ska ta del av fördelarna kan du behöva anpassa ditt ledarskap. Du behöver matcha ditt ledarskap till hur dina anställda med autism fungerar. Det viktiga är att konstant vara medveten om att autism förekommer i ett spektrum. Det innebär att autism kan uttrycka sig på många olika sätt och att det är avgörande att anpassa sig till individen istället för att utgå från mallar. Likväl finns det verktyg som underlättar att hitta och genomföra de nödvändiga anpassningarna.

1. Kommunicera tydligt

Människor med autism behöver ärlighet och rak kommunikation, samt möjlighet att vara förberedd på vad som ska hända. Det hänger ihop med hjärnans funktionssätt. En autistisk hjärna tar in väldigt mycket information och många detaljer och kan ha svårt att se helheter och strukturer. Därför är det en fördel om du är tydligt med dina budskap samt planerar och kommunicerar förändringar.

Oftast försöker vi att vara tydliga, men utan reflektion misslyckas vi ändå många gånger. Så hur kan du göra för att vara tydlig i din kommunikation? Se till att en passande variant av dem följande fem frågor får sitt svar:

  • Vad ska vi göra/ kommer att hända/ …?
  • Vem ska vara med/ ska göra det/…?
  • När ska det göras/ ska det vara klart/…?
  • Hur ska du göra det/ kommer det att se ut/ …?
  • Varför ska vi göra det/ sker förändringen/ …?

Ibland är svaret på en eller flera av frågorna självklart. Då ska du såklart ta tillvara på kompetensen som finns. Men utgå aldrig ifrån att det som är ’sunt förnuft’ eller självklart för dig är det för andra också.

2. Lyssna aktivt

Autism används här (precis som i många andra texter) som generaliserande och kortare begrepp istället för det mer korrekta och officiella autismspektrumtillstånd. Ett välkänt ’problem’ som illustrerar spektrumet väl är fenomenet ögonkontakt när man samtalar med någon. För vissa människor med autism är ögonkontakt omöjligt, för andra är det inget problem alls. För vissa tar ögonkontakt mycket energi, för andra är det obehaglig. För vissa beror problemen på vem de pratar med, för andra på situationen. Vissa har tränat på att ha ögonkontakt med andra men stirrar istället på samtalspartnern och andra kan eller vill inte träna på det. Faktum är: de individuella skillnaderna i hur autism uttrycker sig hos en individ är stora. Det är omöjligt att veta för omgivningen hur autism känns inuti en person. Autism går inte att se på en person, och inte heller ansträngningen som en person lägger på att fungera eller smälta in i en miljö. Dessutom är det vanligt att personer med autism också har andra diagnoser, till exempel ADHD eller psykiska sjukdomar.

Eftersom upplevelser av människor med autism skiljer sig mycket åt mellan individer är det därför avgörande att du lyssnar aktivt och noga. Kunskap om autism kan hjälpa att ställa rätt frågor, men bara individen kan veta lösningar. Behövs hörselskydd? Hjälper det om vi anpassar arbetstiderna? Har du specialintressen eller särskilda styrkor? (Svaret är inte automatiskt ja bara för att någon har autism) Vad tycker du om? Ställ öppna frågor om det fungerar väl och följdfrågor för att undvika att dra felaktiga slutsatser.

3. Var flexibel

Genom att lyssna aktivt och noga kommer du att få veta mycket om hur dina medarbetare med autism fungerar och mår som bäst på din arbetsplats. Vad ska du göra med den kunskapen?

Var lösningsfokuserad, kreativ och flexibel för att hitta anpassningar som matchar behoven. Håll inte fast vid ”såhär har vi alltid gjort” och ”det funkar för alla andra”. Se över vilka krav du verkligen behöver ställa på dina medarbetare och visa flexibilitet kring allt annat, oavsett om det är arbetstider, deltagande i möten, home office eller hur arbetsuppgifter ska utföras. Det kommer att löna sig – för dina medarbetare kommer att prestera betydligt bättre. De kommer att kunna lägga energi på det som verkligen behövs.

 

Tydlighet, aktivt lyssnande och flexibilitet är tre viktiga verktyg som också företag som Microsoft, EY, Ford Motor Company, SAP, DXC Technology, och JPMorgan Chase framgångsrikt använder sig. De kostar dessutom ingenting utöver den investerade tiden och är inte bara bra för alla anställda med autism utan även för hela arbetsgruppen. Så vad väntar du på?

Känner du att du behöver mer kunskap om autism eller träning i tydlig kommunikation, aktivt lyssnande och praktisk flexibilitet för att ditt autismvänliga ledarskap ska bli riktigt bra? Då är kanske min kurs om autism på arbetsplatsen eller min heldagsworkshop om inkluderande ledarskap perfekt för dig!