Några slutord till EU:s mångfaldsmånad med fokus på neurodiversitet

Idag, 31 maj 2021, avslutas EU Diversity month – EU:s mångfaldsmånad som jag har ägnat åt neurodiversitet, ett paradigm som undersöker hjärnans och nervsystemens olika sätt att fungera och ifrågasätter varför vissa sätt att fungera anses vara bättre än andra. Jag har hållit flera kurser om NPF, ett webinar om autism och sociala interaktioner, två…

Läs mer