Autism: Att sakna en social autopilot, ha en osynlig normbrytande funktionsvariation och ett unikt perspektiv

Begreppet autismspektrumtillstånd ”betonar både likheterna och variationen, att autismen trots en och samma kärna kan yttra sig på vitt skilda sätt. Precis som en uppsättning färgtuber kan bli till väsensskilda målningar, eller samma följd av ackord kan bli grunden till allt från klassiska orkesterverk till heavy metal eller reggea.” – Lina Liman

Att hjärnan fungerar på ett annorlunda sätt när man har autism innebär att ens sätt att vara, tänka och kommunicera är annorlunda jämfört med människor utan autism. Man uppfattar världen på ett annat sätt.

En central aspekt är det sociala samspelet med både närstående och främmande människor. Människor utan autism har en social autopilot som gör att man ’automatiskt’ lär sig sociala normer och regler om hur man är bland andra: Har du någon gång funderat över hur du hälsar en närstående person, en kollega, eller ett butiksbiträde? Kanske har du gjort det om du har varit i ett annat land än ditt hemland och kanske har du då märkt hur många vardagshandlingar du brukar göra per automatik.

Människor med autism använder sig av många gånger av inlärda, tankestyrda handlingar istället för en social autopilot när de befinner sig i sociala situationer. Ibland märker omgivningen det, ibland inte. ”Den kameleontliknande förmågan till anpassning, att på ett ytligt plan smälta in i omgivningen delar jag med många människor med högfungerande autism”, berättar Lina Liman. När de smälter in så bra att omgivningen inte märker någon skillnad mellan människor med och utan autism leder det ibland till att autismdiagnosen blir ifrågasatt. Det är djupt respektlöst. Den fullständiga termen är autismspektrumtillstånd, just eftersom diagnosen kan yttra sig på vitt skilda sätt och inte sällan är osynlig. Därför kan omgivningen aldrig utgå ifrån att autism uttrycker sig på ett visst sätt och måste alltid respektera när en person säger att den har autism.

Dessutom krävs det oftast betydligt mer energi att smälta in och beter sig som alla andra i sociala sammanhang. Ostrukturerade samtal, kallprat och möten kan vara särskilt svåra eftersom de förutsätter att man samtidigt tar in och tolkar information från samtalspartner och strukturerar egna tankar: “Det känns omöjligt att mitt i ett pågående samtal överblicka vad som är viktigt och intressant, vad som hör till saken och vad som inte gör det, eller i vilken ordning jag ska berätta olika saker för att göra mig begriplig.” Även det är en skildring av Lina Liman. Människor med autism måste aktivt bearbeta, komma ihåg och tolka stora mängder information i sociala situationer när andra kan använda sig av autopiloten.

Men att man saknar en social autopilot och behöver lära sig det sociala samspelet medvetet kan också medföra styrkor: Det kan leda till en speciell, värdefull kännedom och kompetens om människor och sociala samband. Som Iris Johansson uttrycker det: ”Jag har lärt mig att förstå innehållet i atmosfären på ett helt annat sätt och därför kan jag uppföra mig vanligt även när jag inte har ett uns av känsla för vad som är vanligt beteende.” Därför arbetar en del människor med autism gärna med andra människor inom vården, coachning eller utbildningssektorn och kan bidra med unika perspektiv där.


Lina Liman: Konsten att fejka arabiska. En berättelse om autism. 

Iris Johansson: En annorlunda barndom. En kvinnas berättelse om sin autistiska uppväxt. 


Den här texten är del av en onlinekurs om autism på arbetsplatsen för ledare och chefer på alla nivåer oavsett bransch och företagsstorlek. Kursen förmedlar kunskap om autism i allmänhet och i synnerhet på arbetsplatsen och innehåller en rik verktygslåda med anpassningsbara verktyg.

Kursen hjälper dig att förstå mer om autism, att skapa en bra arbetsmiljö för och leda dina medarbetare med autism. Verktygen är till stor del kostnadsfria och alla har potential till att vara fördelaktiga för hela arbetsgruppen.

Kursens innehåll är baserat på internationell forskning, berättelser av människor med autism och mina egna erfarenheter av att arbeta tillsammans med människor med autism.

Kursen ”Autism på arbetsplatsen” kan gås i egen takt, tar ungefär en halv dag och består av nio inspelade föredrag, samt texter som sammanfattar föredragen, kompletterar informationen och innehåller länkar till fördjupande information. Utöver det innehåller kursen flera reflektionsövningar och tips om var man kan hitta fördjupande information. 

Just nu erbjuds kursen tillsammans med ett specialerbjudande: Efter att du har gått kursen kan du få 2 timmar konsultation där du kan ställa alla frågor som rör situationen på just din arbetsplats. Kontakta mig på kontakt@parscapere.se för att ta få tillgång till kursen och ta del av erbjudandet. 
Här kan du ta en titt i kursdokumentet! 
Pris: 792 SEK exkl. moms, 990 SEK inkl. moms.