“I think autism is like running on Windows while everyone else is a Mac.”

Om bemötande och inkludering Artikeln har även publicerats på foretagande.se. Alla länkar öppnas i en ny flik.  Vilket operativsystem använder ni på jobbet? Använder alla anställda detsamma? Hur reagerar ni om någon vill använda ett annat? När vi inte pratar om datorns operativsystem utan om hjärnans så är reaktionen många gånger präglad av oflexibilitet. Vi…

Läs mer

Reflektioner om äkta delaktighet, delaktighetens delar och fördelar

Min vision är ett samhälle där funktionsvariationer inte längre inskränker delaktigheten. Ökad delaktighet har positiva effekter för individens engagemang och självkänsla. Det hjälper individer att växa. Samtidigt behöver vi vara medvetna om att ökad delaktighet är eftersträvansvärd för hela samhället. Delaktiga människor bidrar till samhället. När de jobbar betalar de skattepengar, när de röstar stärker…

Läs mer

Därför behöver vi tänka nytt om funktionsvariationer! Om allt som jag har lärt mig tack vare människor med normbrytande funktionsvariationer

Vi behöver ändra vår syn på funktionsvariationer. Vi behöver komma bort från fokuset på kostnader och välgörenhet och komma till ett fokus på mänskliga rättigheter. Bort från att tänka avvikelser till att se det berikande i mångfalden i hur våra kroppar, sinnen och hjärnor fungerar. Bort från att känna medlidande till att se individuella styrkor.…

Läs mer

Varför ska ditt företag investera i social hållbarhet? Fyra forskningsbaserade skäl

Artikeln har även publicerats på foretagande.se. Alla länkar öppnas i en ny flik.  I sin rapport om företagarnas hållbarhetsarbete beskriver Företagarna en organisation som företräder över 60 000 små och medelstora företag (SMF) en positiv utveckling: Mellan 2015 och 2019 har medvetenheten och aktiva insatser för minskad miljö- och klimatpåverkan ökat markant i många områden.…

Läs mer

”Handikapp, funktionsnedsättning, funktionsvariation – Hur säger man egentligen nuförtiden?” Olika definitioner och åsikter

Alla länkar öppnas i en ny flik. När man engagerar sig i funktionshinderrörelsen får man många gånger frågor om begrepp. Vilket begrepp är riktigt, vad får man säger? Eftersom begreppen har diskuterats och utvecklats under många decennier, nya begrepp har uppkommit och ibland försvunnit igen och ibland blivit till skällsord och förolämpningar är all förvirring…

Läs mer

Tre tips som ökar chansen att få jobba tillsammans med en superkraft

Alla länkar i artikeln öppnas i en ny flik. Artikeln har även publicerats på foretagande.se samt i en kortare version på Sveriges talare.  Innan du börjar läsa vill jag att du ställer dig två frågor: Vad tror du, hur många vuxna har ADHD i Sverige? Vad vet du om hur det är att leva med…

Läs mer

”Passion går alltid före kompetens.” Hur arbetsgivare kan hitta kompetenta medarbetare med funktionsvariationer

Länken öppnas i en ny flik. Häromveckan var jag på en konferens om framtiden. Ett återkommande ämne var – inte förvånande – kompetensbristen. Befolkningen växer men framförallt bland äldre. Andelen av människor inom yrkesverksamma ålder blir lägre och lägre. Alla är överens om att i framtiden kommer Sverige att ha stora problem med att hitta…

Läs mer

Delaktighet i vardagen – när man delar hemmet med personal. Eller hur dröm och verkligheten kan komma varandra lite närmare.

LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, bygger på full deltagande i samhället och rätten till självbestämmande. LSS ska leda till att alla människor oavsett funktionsförmågan är fullt delaktiga i samhället och har möjlighet att bestämma över sina liv så mycket som möjligt. För att omsätta målet till verkligheten erbjuder LSS flera insatser,…

Läs mer