”Handikapp, funktionsnedsättning, funktionsvariation – Hur säger man egentligen nuförtiden?” Olika definitioner och åsikter

fyra personer som håller upp varsitt språkbubbla.

Alla länkar öppnas i en ny flik.

När man engagerar sig i funktionshinderrörelsen får man många gånger frågor om begrepp. Vilket begrepp är riktigt, vad får man säger? Eftersom begreppen har diskuterats och utvecklats under många decennier, nya begrepp har uppkommit och ibland försvunnit igen och ibland blivit till skällsord och förolämpningar är all förvirring förståelig. Dessutom är debatten inte avslutad utan pågående och även inom funktionshinderrörelsen råder en del olika åsikter. Själv använder jag i dem flesta sammanhang där jag pratar om tankesätt och bemötande begreppet funktionsvariation. Varför jag gör det har jag förklarat här.

Ibland hör jag personer säga: ”Jag vet att man ska säga funktionsvariation, men min diagnos är faktiskt en funktionsnedsättning.” Det tycker jag är förfärligt. Det är förfärligt när andra försöker diktera hur någon ska prata om sig själv. För mig är det absolut självklart att alla personer ska kunna benämna sin diagnos på det sättet som de själv vill utan att känna att de behöver förklara eller till och med försvara sitt val. Om någon tycker att den egna diagnosen är en funktionsnedsättning så har ingen annan rättighet att ifrågasätta det. 

Att diskussionen är pågående och att det finns olika åsikter tycker jag är positiv. Det innebär att man hela tiden tvingas reflektera över vad man egentligen vill uttrycka och hur det kan uppfattas av motparten, vilket har en nyanserande effekt på debatten. När man pratar om människor med olika diagnoser i allmänhet pratar man om en stor, väldigt heterogen grupp av människor. Vilket begrepp man väljer att använda kan också bero på ämnet eller området som man pratar om. En nyanserad debatt är därför avgörande för att den ska bli produktiv.

För att underlätta ditt val sammanställer jag här några definitioner:

  • Handikapp: handikapp är en begränsning av en persons förmåga att fungera i en viss situation eller i en viss miljö (NE). Socialstyrelsen avråder från att använda begreppet och Handikappförbundet har bytt namn till Funktionsrätt Sverige. Begreppet används ibland inom forskningen.
  • Funktionsnedsättning: nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga (Socialstyrelsen). En begränsning av en persons fysiska eller psykiska förmåga att fungera som självständig individ och att utöva önskade aktiviteter. Problemen kan vara medfödda, vara resultat av sjukdom eller olycksfallsskada eller orsakas av funktionsstörningar förknippade med hög ålder (NE).
  • Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen (Socialstyrelsen). Ett funktionshinder uppstår genom att en person har en funktionsnedsättning som i den givna situationen eller miljön medför ett partiellt eller totalt hinder för önskad aktivitet och upplevelse av delaktighet (NE).
  • Funktionstillstånd: tillstånd hos en persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och delaktighet (Socialstyrelsen).
  • Funktionsvariation: värdeneutral beskrivning av människors olika fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga. Begreppet tillämpas i regel för att kritisera ideal om vad som anses vara ”normalt” (NE).
  • Normbrytande funktionalitet: en funktionsvariation som bryter mot samhällets rådande funktionsnormer (funktek.se/ordlista). Uttrycket används bland annat inom forskningen.