Intersektionalitet i praktiken: Att använda sig av sina privilegier

Hur har jag kommit dit jag är idag? 
Tack vare ett fint samtal med min mamma har jag nyligen fått ett djupare förståelse för det. 

I veckan har jag varit i Stuttgart och besökt min familj. En kväll pratade min mamma och jag om all stöd som jag har fått av henne genom åren. Hon har stöttat mig under studierna (det förväntas av föräldrar i Tyskland, man får bara statligt stöd om man kan bevisa att föräldrarna inte kan stödja en) och inte tvekat en sekund när jag sa att jag ville plugga vidare i Sverige, även om det såklart innebar högre utgifter. Även under pandemin har hon regelbundet frågat om jag behöver stöd. Hon har kunnat göra det trots att hon sedan min fjortonde levnadsår då hennes man och min pappa gick bort har varit ensamstående förälder. Det är tack vare att Tyskland är en välfärdsstat och tack vare att hon har varit gift i ett heterosexuellt äktenskap och därmed följde den rådande normen som även dikterar vem som får stöd. 

Under samtalet har jag uttryckt min tacksamhet och samtidigt sagt att det är viktigt för mig att jag kan ge tillbaka när det behövs. För henne har det varit en självklarhet att stödja mig. Och för mig har det varit en självklarhet att ansvarsfullt ta hand om det. Det har varit så självklart att jag först under vårt samtal blev medveten om det.

Jag har alltid ansträngt mig under mina studier. Jag har valt studier som hjälper mig att bidra till en samhällsförändring – sociologi, psykologi, genusvetenskap och disability studies. Jag har tagit extrakurser – många av de inom disability studies. Jag har engagerat mig ideellt. Jag har också alltid jobbat bredvid studierna. Eftersom jag inte behövde pengarna för att betala hyra och mat har jag valt jobb som också utvecklar mig som person och matchar mina studier. En del av pengarna som jag har tjänat själv har jag sparat och sedan använt för att starta ParsCapere.

Det är viktigt för mig att kunna pay back – men pay forward är minst lika viktigt. Att använda mina möjligheter, mina privilegier till att skapa en positiv förändring för många. Medvetet eller ej – det har präglat alla viktiga beslut i mitt studie- och yrkesliv.