”Alla har rätt att funka olika”

Länken öppnas i en ny flik.

Musikhjälpens ämne det här året är ”Alla har rätt att funka olika”. Att uppmärksamma livssituationen för människor med funktionsvariationer och att värna funktionsrättigheter är otroligt viktigt. I olika länder i världen skiljer sig livssituationen för människor med funktionsvariationer betydligt, men att förbättra livssituationen är angelägen oavsett vart man tittar.

I Nepal introducerades teckenspråk inte förrän 2000, och fortfarande finns det bara få skolor för döva. Där finns det också bara en center för barn med autism som sprider kunskap och stöd. I Moldavien lever vissa barn med funktionsvariationer fortfarande i isolerade institutioner. I Rwanda göms barn med funktionsvariationer. Dessa exempel är tagna från UR:s reportageserie “Alla funkar olika – min berättelse”. Vänner till mig som är födda utomlands berättar för mig att de – när de kom till Sverige – var förvånade över det stora antalet människor med funktionsvariationer som lever här. Senare insåg de att det lever minst lika många människor med funktionsvariationer i deras hemländer, men att de syns mycket mindre. Medan det i många länder fortfarande är självklart att människor med funktionsvariationer är beroende av sin familj för att kunna överleva, säger lagen att de i Sverige ska kunna leva ett liv som alla andra och få stöd av till exempel personliga assistenter. Många personliga berättelser visar dock att många behöver finansiellt och/ eller praktiskt stöd av sina anhöriga för att kunna leva ett värdigt liv. Att det just nu pågår en utredning om LSS-insatser som i början (fram tills protesterna hade framgång) innehöll ett tydligt sparkrav visar att rättigheter som en gång slogs fast inte är självklara för alltid.

Utvecklingen går inte automatiskt mot en värld med lika villkor, lika rättigheter, lika möjligheter för alla oavsett funktionsförmåga. Om vi vill leva i en värld där alla har rätt att funka olika måste vi aktivt arbeta för det – både utomlands och på hemmaplanen.

Det finns en gemensam nämnare som ligger till grund för livssituationer som begränsar människor med funktionsvariationer: Fördomar och brist på kunskap. Vad innebär det att ha en funktionsvariation? Hur ser livet med en funktionsvariation ut? Vilket stöd och vilka hjälpmedel behöver man?

Vet du svaret på dessa frågor? Nej? Bra. Jag vet inte heller, för att det inte finns ett svar. Svaren är individuella och beror bland annat på typ och grad av funktionsvariation. Och svaren är avgörande för att förverkliga mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer. Därför behöver vi mer kunskap. Vi behöver lyssna fördomsfritt på olika personer med olika funktionsvariationer för att öka förståelsen bland läkare, lärare, myndighetsutövare, politiker och allmänheten. Kunskap om olika funktionsvariationer och passande hjälpmedel öppnar upp för ett bra liv för alla och för nya perspektiv för samhället. Kunskap hjälper att erbjuda rätt stöd och möjliggör fler interaktioner. Kunskap skapar mer kunskap. Bra att musikhjälpen hjälper till att sprida kunskap!