Öppna evenemang

Aline står och håller en föreläsning. I bakgrunden ser man presentationen med orden "funktionsnedsättning" och "funktionsvariation"

Kommande evenemang

Introduktion till neurodiversitet och praktisk tillämpning

Arbetslöshet. Ensamhet. Psykisk ohälsa. Fysisk ohälsa. 
Självacceptans. Innovation. Framgång. Världsförbättring. Välmående.

Människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD och autism är extra mottagliga för bemötandet de får. Därför ser vi att människor med ADHD ör överrepresenterade bland både kriminella och framgångsrika företagsledare. Människor med autism är överrepresenterade både bland patienter i den psykiatriska slutenvården och bland innovativa forskare och uppfinnare. 

Det innebär att du som i din (yrkes)vardag träffar personer med NPF har stora möjligheter att påverka hela deras liv. Med rätt inställning och verktyg kan du hjälpa dem att må bra och utvecklas stort. Avsaknaden av rätt inställning och verktyg kan däremot bidra till lidande.  

Men vad är rätt inställning och verktyg? 

Just det ska vi utforska i den här kursen! Utifrån aktuell, internationell forskning av forskare som till stor del själva lever med NPF kommer du att utveckla en större förståelse för hur människor med NPF uppfattar världen. Hur påverkar det beteendet? Vilka utmaningar upplever dem? Vilka styrkor ser dem? Bland annat kommer följande koncept att tas upp: neurodiversity, double empathy problem, neuroqueering, monotropism och entrepreneurial mindset. 

Du kommer att få verktyg för att omsätta den större förståelsen i din (yrkes)vardag. Hur påverkar det hur du bemöter människor med NPF? Hur påverkar det hur du stödjer människor med NPF? 

Kursens uppbyggnad

Kursen varvar forskningsbaserad kunskap som presenteras i kärnfulla föredag med individuella reflektionsövningar och gemensamma diskussioner mindre grupper och helgrupp. 

Kursen kommer att ske digitalt via Zoom. 

Målgrupp

Kursen är för dig som vill utveckla dina kompetenser och färdigheter att stötta personer med NPF i deras personliga utveckling. 

Kursdatum:

Skriv ett mejl till kontakt@parscapere.se för att få en uppdatering när nya datum har bestämts. 


Föreläsning: NPF – inget hinder för en bra skolgång

Onlineföreläsning för lärare och lärarstudenter

För lärare är det stora utmaningar att bemöta alla elevers olika behov och genomföra undervisningen på ett pedagogiskt sätt. Särskilt svårt blir det om man saknar kunskap om NPF eller har enbart vetskap om svårigheterna och problemen. 

Därför gräver den här föreläsningen djupare! Du kommer att få en förståelse för orsaken till svårigheterna och problemen samt råd och tips på hur du kan hantera dessa:

  • Vad är skillnaden i hjärnan?
  • Hur kan vi bemöta dessa skillnader och minska svårigheternas effekter samtidigt som vi lyfter styrkorna?
  • Hur kan vi utforma undervisningen och raster så att det blir bra för alla? 

Du kommer att få med dig både forskning, berättelser från personer med NPF, möjlighet till att diskutera med andra och användbara tips. Med hjälp av den kompetensen kan du hjälpa dina elever att utvecklas på bästa möjliga sätt utan att en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning blir till ett hinder. Istället får dem de bästa förutsättningarna för att utvecklas till sina bästa jag! 

 

Skriv ett mejl till kontakt@parscapere.se för att få en uppdatering när nya datum har bestämts.

 


Heldagskurs på distans: Inkluderande ledarskap

Med inkluderande ledarskap kan du få fler att trivas i sin arbetsgrupp. Du kan få fler att känna sig som en fullvärdig del av helheten som strävar åt samma mål. Inkluderande ledarskap handlar om att se olikheter och gemenskaper mellan människor med olika bakgrund, erfarenheter och identiteter och att ta tillvara på potentialerna som följer med det. I den här kursen lägger vi särskilt fokus på synliga och osynliga funktionsvariationer men intar ett intersektionellt perspektiv.

Det här är kursen för dig som vill utveckla ditt ledarskap och bli bättre på att dra nytta av mångfaldens möjligheter! För arbetsledare, mellanchefer och chefer.

Kursens innehåll

Kursen i inkluderande ledarskap varvar forskningsbaserad teori, beprövade tips och praktiska övningar i sex delar: Värderingar, kurage, fördomar, nyfikenhet, kulturell intelligens och samarbete.

Under kursen får du handfasta, anpassningsbara verktyg

  • att reflektera över din ledarskapsstil,
  • att utveckla ditt ledarskap med fokus på inkludering och mångfald
  • att hantera individuella olikheter och
  • att hantera konflikter konstruktivt.

Vill du få information när datumet för nästa kurs är satt? 
Kontakta mig på kontakt@parsparscapere.se!

Gratis webinar: Fördelar med funktionsmångfald på arbetsmarknaden

Forskning visar att företag som är bra på att inkludera människor med normbrytande funktionsvariationer har en högre omsättning, högre vinst, är innovativare, har en högre effektivitet och bättre kundnöjdhet. Om du vill veta vad som står bakom forskningen och hur ditt företag kan uppleva samma fördelar, är det här webinariet perfekt för dig! 

Tidigare evenemang

Utbildning Agenda 2030 ur ett funktionsvariationsperspektiv

För att skapa långsiktig framgång behöver vi inkludera hållbarhet i allt vi gör. Och för att hållbarhetsarbetet ska bli framgångsrikt behöver det innehålla tre perspektiv: miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Som tur är finns det ett verktyg som gör det komplexa hållbarhetsarbetet hanterbart: Agenda 2030. Agenda 2030:s slagord är ”Leave no one behind”. 

Ändå saknar många insatser för Agenda 2030 ett funktionsvariationsperspektiv, vilket innebär i praktiken att människor med normbrytande funktionsvariationer lämnas utanför. I utbildningen diskuterar vi områden i vilka levnadsvillkor för människor med och utan normbrytande funktionsvariationer i Sverige skiljer sig åt och vilka mål inom Agenda 2030 är särskilt relevanta. Vi tittar på konkreta lösningar och hur de kan omsättas i era verksamheter.

Workshop NPF för föräldrar och skolpersonal

i samarbete med Folkuniversitetet Norrköping 

I genomsnitt har tre barn i varje klass en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som till exempel autismspektrumdiagnos eller ADHD. Dessa barn kan ha stora svårigheter med bland annat koncentrationen eller sociala relationer. Men om omgivningen visar förståelse och har kunskap att skapa goda förutsättningar behöver svårigheterna inte blir till hinder för ett framgångsrikt och lyckligt liv. Vi pratar om grundläggande kunskaper om diagnoserna, svårigheterna och möjligheterna som följer med dem. Stor vikt läggs på individuella skillnader. Vi diskuterar hjälpmedel och strategier för att bemöta svagheter och lyfta styrkorna.

Workshop Inkluderande ledarskap på arbetsplatsen

Ett ledarskap som lyfter fram individuella styrkor härstammande från mångfaldiga bakgrund och erfarenheter är avgörande för framgång. I utbildningen diskuterar vi vad inkluderande ledarskap betyder och hur den ser ut i praktiken. Olika delar av inkluderande ledarskap presenteras och vi diskuterar i smågrupper och tillsammans hur dessa kan omsättas i praktiken på just din arbetsplats. Utbildningar utgår från ett intersektionellt perspektiv med särskilt fokus på normbrytande funktionsvariationer.

Workshop Universell utformning

Cirka 2 miljoner människor i Sverige har en normbrytande funktionsvariation. Nästan alla människor upplever ibland att deras funktionsförmåga är inskränkt. Det kan handla om att man brutit benet, man har glömt sina solglasögon och solen bländar, barnen har skrikit hela natten och tröttheten gör det svårt att koncentrera sig. Ändå är stora delar av samhället utformat på ett sätt som utgår ifrån hur de flesta människor brukar bete sig – vilket gör individuella särlösningar och ansträngningar nödvändiga. 

Universell utformning utgår istället från vad alla människor kan. På det sätt minskas behoven för dyra anpassningar och särlösningar. I utbildningen presenteras de sju grundläggande principer för universell utformning. Vi diskuterar i smågrupper och tillsammans olika perspektiv för att få tydlighet kring nyttan av universell utformning samt kring hur det konkret kan omsättas både på din arbetsplats och i utvecklingen av era tjänster och produkter. 

Inspirationsföreläsning för näringslivet

Människor med normbrytande funktionsvariationer har lönsamma idéer

Jag bjuder in till en inspirerande föreläsning om hur du kan öka lönsamheten i ditt företag och

  • stärka varumärket
  • bemöta kompetensbehovet
  • vidareutveckla tjänster och produkter

genom att inkludera funktionsvariationer!

Föreläsningen kommer att utgå från forskning och positiva exempel som ICA, Volvo, Microsoft, Wasa Kredit och Fredells Byggvaruhus samt knyta an till Agenda 2030.