Kommande evenemang

Aktuell information angående priser med hänsyn till Covid-19/ spridningen av Corono-viruset: 
Om du vill delta i en workshop men på grund av det oroliga ekonomiska läget just nu inte kan betala full pris, hör av dig till kontakt@parscapere.se, så att vi kan hitta en lösning.  

Ritning av en utbildning

Workshop Inkluderande ledarskap på arbetsplatsen

Måndag 30/03 09:00-12:00 online

Ett ledarskap som lyfter fram individuella styrkor härstammande från mångfaldiga bakgrund och erfarenheter är avgörande för framgång. I utbildningen diskuterar vi vad inkluderande ledarskap betyder och hur den ser ut i praktiken. Olika delar av inkluderande ledarskap presenteras och vi diskuterar i smågrupper och tillsammans hur dessa kan omsättas i praktiken på just din arbetsplats. Utbildningar utgår från ett intersektionellt perspektiv med särskilt fokus på normbrytande funktionsvariationer.

Pris: 800 SEK exkl. moms per person.

Anmälan med namn fakturauppgifter till kontakt@parscapere.se. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan platsen överlåtas. Begränsat antal platser. 


 

Workshop Universell utformning

2 tillfällen – välj det som passar dig bäst:
Fredag 03/04 09:00-12:00 online
Måndag 06/04 09:00-12:00 online

Cirka 2 miljoner människor i Sverige har en normbrytande funktionsvariation. Nästan alla människor upplever ibland att deras funktionsförmåga är inskränkt. Det kan handla om att man brutit benet, man har glömt sina solglasögon och solen bländar, barnen har skrikit hela natten och tröttheten gör det svårt att koncentrera sig. Ändå är stora delar av samhället utformat på ett sätt som utgår ifrån hur de flesta människor brukar bete sig – vilket gör individuella särlösningar och ansträngningar nödvändiga. 

Universell utformning utgår istället från vad alla människor kan. På det sätt minskas behoven för dyra anpassningar och särlösningar. I utbildningen presenteras de sju grundläggande principer för universell utformning. Vi diskuterar i smågrupper och tillsammans olika perspektiv för att få tydlighet kring nyttan av universell utformning samt kring hur det konkret kan omsättas både på din arbetsplats och i utvecklingen av era tjänster och produkter.

Pris: 800 SEK exkl. moms per person.

Anmälan med namn, datum och fakturauppgifter till kontakt@parscapere.se. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan platsen överlåtas. Begränsat antal platser. 


 

Workshop NPF för föräldrar och skolpersonal

i samarbete med Folkuniversitetet Norrköping 

Onsdag 15/04 17:30-19:00

I genomsnitt har tre barn i varje klass en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som till exempel autismspektrumdiagnos eller ADHD. Dessa barn kan ha stora svårigheter med bland annat koncentrationen eller sociala relationer. Men om omgivningen visar förståelse och har kunskap att skapa goda förutsättningar behöver svårigheterna inte blir till hinder för ett framgångsrikt och lyckligt liv. Vi pratar om grundläggande kunskaper om diagnoserna, svårigheterna och möjligheterna som följer med dem. Stor vikt läggs på individuella skillnader. Vi diskuterar hjälpmedel och strategier för att bemöta svagheter och lyfta styrkorna.

Mer information och anmälan på: folkuniversitetet.se


 

Utbildning Agenda 2030 ur ett funktionsvariationsperspektiv

2 tillfällen – välj det som passar dig bäst:
Tisdag 21/04 09:00-12:00 i Norrköping eller online (beroende på utvecklingen kring Covid-19)
Torsdag 23/04 09:00-12:00 online

För att skapa långsiktig framgång behöver vi inkludera hållbarhet i allt vi gör. Och för att hållbarhetsarbetet ska bli framgångsrikt behöver det innehålla tre perspektiv: miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Som tur är finns det ett verktyg som gör det komplexa hållbarhetsarbetet hanterbart: Agenda 2030. Agenda 2030:s slagord är “Leave no one behind”. 

Ändå saknar många insatser för Agenda 2030 ett funktionsvariationsperspektiv, vilket innebär i praktiken att människor med normbrytande funktionsvariationer lämnas utanför. I utbildningen diskuterar vi områden i vilka levnadsvillkor för människor med och utan normbrytande funktionsvariationer i Sverige skiljer sig åt och vilka mål inom Agenda 2030 är särskilt relevanta. Vi tittar på konkreta lösningar och hur de kan omsättas i era verksamheter.

Pris: 800 SEK exkl. moms per person.

Anmälan med namn, datum och fakturauppgifter till kontakt@parscapere.se. Anmälan är bindande, men vid förhinder kan platsen överlåtas. Begränsat antal platser. 

På Coffice, Strykbrädan, Laxholmstorget 3, 60221 Norrköping. Hiss och handikapptoalett finns.

 

Föreläsning om delaktighet

i samarbete med Medborgarskolan

Tisdag 5/05/2020 i Sundsvall

I Sverige har 15–20 % personer en normbrytande funktionsvariation, dvs. att deras sinnen, kroppen eller hjärnan fungerar på ett annat sätt än det som anses som vanligt. Det kan innebära att man är blind, sitter i rullstol, har en intellektuell funktionsnedsättning, eller ADHD. De allra flesta normbrytande funktionsvariationer är osynliga.

Föreläsningen handlar om normbrytande funktionsvariationer, delaktighet och bemötande. Vad är delaktighet? Varför är delaktighet bra och hur kan man främja den? Varför är rätt bemötande så viktigt och vad är det egentligen?

Föreläsningen blandar fakta och siffror med personliga berättelser och användbara tips.

Mer information kommer. 


Tidigare evenemang

Inspirationsföreläsning för näringslivet

Människor med normbrytande funktionsvariationer har lönsamma idéer

Torsdag, den 5 mars 2020

Jag bjuder in till en inspirerande föreläsning om hur du kan öka lönsamheten i ditt företag och

  • stärka varumärket
  • bemöta kompetensbehovet
  • vidareutveckla tjänster och produkter

genom att inkludera funktionsvariationer!

Föreläsningen kommer att utgå från forskning och positiva exempel som ICA, Volvo, Microsoft, Wasa Kredit och Fredells Byggvaruhus samt knyta an till Agenda 2030.

17:30 Mingel

17:45-18:45 Föreläsning

18:45-19:30 Tid för diskussion och mingel

På Coffice, Strykbrädan, Laxholmstorget 3, 60221 Norrköping. Hiss och handikapptoalett finns.

Gratis, men anmäl dig gärna till kontakt@parscapere.se. Ange namn och företag.

 

Tycker du att det är tråkigt att du har missat föreläsningen?

Det är många som har hört av sig till mig och frågat om jag ska hålla föreläsningen igen och även i andra städer.
Vill du att den kommer till din stad också?
Skriv ett mejl till kontakt@parscapere.se så bjuder jag in dig när det blir dags!