Aline står och håller en föreläsning. I bakgrunden ser man presentationen med orden "funktionsnedsättning" och "funktionsvariation"

Kommande evenemang

Grundkurs: NPF utbildning – Att bemöta barn och unga med NPF

Målgrupp: kursen är för dig som arbetar eller vill arbeta med barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel som lärare, elevresurs, fritidsledare, behandlingsassistent eller stödassistent.

Syfte: Att förmedla förståelse för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och unga och ge verktyg för att bemöta och stödja barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Mål: Att ge deltagarna kunskaper om olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och andra diagnoser som är vanligt förekommande hos barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Att ge deltagarna verktyg för att bemöta och stödja barn med (misstänkta) neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i olika sammanhang för att undvika och hantera konflikter samt stödja barnens utveckling på bästa möjliga sätt.

Arbetssätt: Vi kommer att blanda föredrag från kursledaren med kunskap och fakta med diskussioner i helgrupp och bikupor så att deltagarna kan knyta sina egna erfarenheter/ tankar till kursens innehåll. Deltagarna kommer också att testa och diskutera olika metoder och arbetssätt med varandra i små grupper. Utbildningen sker på distans och vi använder det kostnadsfria verktyg Zoom.

Pris: 2000 SEK/person inkl. moms

Datum: måndagar kl. 17-20, 7 tillfällen med start 18/01-2021. 

Innehåll:

 • Överblick: vad är NPF?
 • Genomgång av olika NPF: autismspektrumtillstånd, ADHD, tourette’s syndrom, språkstörningar
 • Genomgång av relaterade diagnoser: Dyslexi och dyskalkyli
 • kort genomgång av andra förekommande diagnoser hos barn med NPF: intellektuell funktionsnedsättning, epilepsi
 • intersektionellt perspektiv: kön, kulturell bakgrund, familjebakgrund/ -situation.
 • nödvändiga anpassningar:
  • vikten av tydlighet
  • anpassad kommunikation: ritprat, seriesamtal, tecken som stöd, schema, bildstöd
  • anpassningar och flexibilitet: att ha keps på sig, struktur i rummet, orientera sig i byggnaden.

Anmälan

anmälan sker via mejl till kontakt@parscapere.se. Ange namn och fakturaadress. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Begränsat antal platser – först till kvarn gäller. 


Heldagskurs på distans: Inkluderande ledarskap

Främja engagemang. Främja nytänkande. Ta tillvara på mångfaldens rikedom.

Med inkluderande ledarskap kan du få fler att trivas i sin arbetsgrupp. Du kan få fler att känna sig som en fullvärdig del av helheten som strävar åt samma mål. Inkluderande ledarskap handlar om att se olikheter och gemenskaper mellan människor med olika bakgrund, erfarenheter och identiteter och att ta tillvara på potentialerna som följer med det. I den här kursen lägger vi särskilt fokus på funktionsförmågor och använder oss av ett intersektionellt perspektiv.

Det här är kursen för dig som vill utveckla ditt ledarskap och bli bättre på att dra nytta av mångfaldens möjligheter!

Kursens innehåll

Kursen i inkluderande ledarskap varvar forskningsbaserad teori, beprövade tips och praktiska övningar i sex delar: Värderingar, kurage, fördomar, nyfikenhet, kulturell intelligens och samarbete.

Under kursen får du handfasta, anpassningsbara verktyg

 • att reflektera över din ledarskapsstil,
 • att utveckla ditt ledarskap med fokus på inkludering och mångfald
 • att hantera individuella olikheter och
 • att hantera konflikter konstruktivt.

Kursdatum

välj tillfället som passar dig bäst!

onsdag 20/01-2021 kl. 9-16
fredag 05/02-2021 kl. 9-16

Pris

4000 SEK inkl. moms

Anmälan

Anmälan med namn, fakturaadress och önskat kursdatum till kontakt@parscapere.se. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas. Begränsat antal platser – först till kvarn gäller. 


Gratis webinar: Fördelar med funktionsmångfald på arbetsmarknaden

Forskning visar att företag som är bra på att inkludera människor med normbrytande funktionsvariationer har en högre omsättning, högre vinst, är innovativare, har en högre effektivitet och bättre kundnöjdhet. Om du vill veta vad som står bakom forskningen och hur ditt företag kan uppleva samma fördelar, är det här webinariet perfekt för dig! 

Titta här: Länk till inspelningen


Tidigare evenemang

Utbildning Agenda 2030 ur ett funktionsvariationsperspektiv

För att skapa långsiktig framgång behöver vi inkludera hållbarhet i allt vi gör. Och för att hållbarhetsarbetet ska bli framgångsrikt behöver det innehålla tre perspektiv: miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Som tur är finns det ett verktyg som gör det komplexa hållbarhetsarbetet hanterbart: Agenda 2030. Agenda 2030:s slagord är “Leave no one behind”. 

Ändå saknar många insatser för Agenda 2030 ett funktionsvariationsperspektiv, vilket innebär i praktiken att människor med normbrytande funktionsvariationer lämnas utanför. I utbildningen diskuterar vi områden i vilka levnadsvillkor för människor med och utan normbrytande funktionsvariationer i Sverige skiljer sig åt och vilka mål inom Agenda 2030 är särskilt relevanta. Vi tittar på konkreta lösningar och hur de kan omsättas i era verksamheter.

Workshop NPF för föräldrar och skolpersonal

i samarbete med Folkuniversitetet Norrköping 

Onsdag 15/04 17:30-19:00

I genomsnitt har tre barn i varje klass en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) som till exempel autismspektrumdiagnos eller ADHD. Dessa barn kan ha stora svårigheter med bland annat koncentrationen eller sociala relationer. Men om omgivningen visar förståelse och har kunskap att skapa goda förutsättningar behöver svårigheterna inte blir till hinder för ett framgångsrikt och lyckligt liv. Vi pratar om grundläggande kunskaper om diagnoserna, svårigheterna och möjligheterna som följer med dem. Stor vikt läggs på individuella skillnader. Vi diskuterar hjälpmedel och strategier för att bemöta svagheter och lyfta styrkorna.

Mer information och anmälan på: folkuniversitetet.se

Workshop Inkluderande ledarskap på arbetsplatsen

Ett ledarskap som lyfter fram individuella styrkor härstammande från mångfaldiga bakgrund och erfarenheter är avgörande för framgång. I utbildningen diskuterar vi vad inkluderande ledarskap betyder och hur den ser ut i praktiken. Olika delar av inkluderande ledarskap presenteras och vi diskuterar i smågrupper och tillsammans hur dessa kan omsättas i praktiken på just din arbetsplats. Utbildningar utgår från ett intersektionellt perspektiv med särskilt fokus på normbrytande funktionsvariationer.

Workshop Universell utformning

Cirka 2 miljoner människor i Sverige har en normbrytande funktionsvariation. Nästan alla människor upplever ibland att deras funktionsförmåga är inskränkt. Det kan handla om att man brutit benet, man har glömt sina solglasögon och solen bländar, barnen har skrikit hela natten och tröttheten gör det svårt att koncentrera sig. Ändå är stora delar av samhället utformat på ett sätt som utgår ifrån hur de flesta människor brukar bete sig – vilket gör individuella särlösningar och ansträngningar nödvändiga. 

Universell utformning utgår istället från vad alla människor kan. På det sätt minskas behoven för dyra anpassningar och särlösningar. I utbildningen presenteras de sju grundläggande principer för universell utformning. Vi diskuterar i smågrupper och tillsammans olika perspektiv för att få tydlighet kring nyttan av universell utformning samt kring hur det konkret kan omsättas både på din arbetsplats och i utvecklingen av era tjänster och produkter. 

Inspirationsföreläsning för näringslivet

Människor med normbrytande funktionsvariationer har lönsamma idéer

Torsdag, den 5 mars 2020

Jag bjuder in till en inspirerande föreläsning om hur du kan öka lönsamheten i ditt företag och

 • stärka varumärket
 • bemöta kompetensbehovet
 • vidareutveckla tjänster och produkter

genom att inkludera funktionsvariationer!

Föreläsningen kommer att utgå från forskning och positiva exempel som ICA, Volvo, Microsoft, Wasa Kredit och Fredells Byggvaruhus samt knyta an till Agenda 2030.

Tycker du att det är tråkigt att du har missat ett av mina tidigare evenemang?

Skriv ett mejl till kontakt@parscapere.se så bjuder jag in dig till nya tillfällen!