Om begreppet funktionsvariation

Alla länkar öppnas i en ny flik.

 

I mina texter och föreläsningar använder jag mig av begreppet funktionsvariation. Begreppet är relativt nytt, och det finns ingen entydig definition än. Det finns i varken Svenska Akademiens ordbok (SAOB), svensk ordbok (SO) eller svenska Akademiens ordlista (SAOL). Däremot används ordet mycket i olika sammanhang, bland annat i politiken, i media och av funktionsrättsorganisationer. Dessutom hittar man ordet i Nationalencyklopedin (NE). Där definieras det på följande sätt: ”funktionsvariation, värdeneutral beskrivning av människors olika fysiska, psykiska eller kognitiva förmåga”. Varje människa har sin egen unika uppsättning av funktionsförmågor. Därmed fungerar alla människor på olika sätt.

Samhället förväntar sig dock att människor fungerar på ett visst sätt. Det anses normalt att variationen av funktionsförmågan sker i en viss ram vilket innebär att dessa variationer inte uppmärksammas. Så är det för de flesta människor. Men vissa människors funktionsvariation är utanför dessa ramar. När jag använder uttrycket ”människor med funktionsvariationer” så menar jag dem.  

Andra använder ”människor med funktionsnedsättningar”. Det uttrycket vill jag dock inte använda eftersom det uttrycker en sämre funktion än vad som anses vara normal. Men jag har inte rättigheten att säga till en annan person att deras funktionsförmåga är sämre. Varje individ ska kunna bestämma själv om deras funktionsförmåga är bättre, sämre eller bara annorlunda än den normala funktionsförmågan.

Dessutom kan en funktionsvariation innebära en bättre funktionsförmåga i vissa sammanhang och en sämre i ett annat sammanhang. Begreppet funktionsnedsättningar lyfter därmed problem och ignorerar möjligheter som funktionsvariationer kan medföra. Funktionsvariation däremot möjliggör att se båda problem och svårigheter samt möjligheter och tillgångar. Det är ett värdeneutralt begrepp som enligt min åsikt är bra att använda framförallt när man pratar om funktionsvariationer i allmänhet.

 

Illustration som tydliggör begreppet funktionsvariation

Illustration som tydliggör begreppet funktionsvariation  ©Aline Groh

 

 

 

Om du vill läsa vidare:

https://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/nyord/nyord/aktuellt-nyord-2002-2015/2015-05-19-funkis-funktionsvariation-och-funkofobi.html

https://www.umo.se/jag/funktionsvariation/funka-olika/

http://www.funktek.se/ordlista/

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/nonsensord-goer-mig-inte-mindre-funktionshindrad-26237

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/funktionsvariation-ett-begrepp-som-passar-oss-26317

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4970&artikel=6432013