Utestänger du kunder bara för att de inte kan se? Tips för att öka tillgängligheten

Artikeln är även publicerad på foretagande.se. Alla länkar öppnas i en ny flik. 

435 000 människor i Sverige lever med en synnedsättning. Uppfyller din verksamhet förutsättningarna att de kan bli dina kunder? Ifall du är tveksam kan du få många konkreta tips här.

Vad innebär det att inte kunna se?

Att ha en synnedsättning innebär att man har svårt läsa och att orientera sig med synen. En del människor är helt blinda, men en majoritet har synrester. De kan läsa texter som är tillräckligt stora, framförallt när layouten är bra och kontraster är starka, och urskilja färger och föremål. Vissa ser med ett starkt begränsat synfält, och för vissa innebär mörkret eller starka solstrålar problem.

Hur många människor har en synnedsättning?

SCB’s undersökning av levnadsförhållanden (ULF/SILC) anger 5,5% över 16 år att de har synsvårigheter och exempelvis upplever problem med att se vanlig text i en dagstidning, även om de använder glasögon eller kontaktlinser. Det betyder att uppskattningsvis 435 000 människor i Sverige upplever att de har en synnedsättning, vilket är ungefär lika många människor som bor i Östergötland. Cirka 100 000 är inskrivna i en syncentral.

Hur ska man bemöta en person med en synnedsättning?

Hur vill du bli bemött? När vill du ha hjälp? Hur vill du att andra personer närmar sig dig när du behöver hjälp? Om du reflektera över dessa frågor så får du antagligen svaret på när du bör hjälpa en okänd person med synnedsättning. Om någon verkar vara osäker eller vilsen, fråga om den personen behöver hjälp och på vilket sätt du kan hjälpa till.

Hur kan du hjälpa till?

Fråga på ett respektfullt sätt hur mycket personen kan se så att du kan anpassa hjälpen. Människor med synnedsättningar kan behöva ledsagning i dina lokaler och syntolkning – alltså att du beskriver med ord vad du ser. Vad som är relevant att beskriva beror på situationen. Reflektera över vad som du lägger märke till – toaletter, kapprum, nödutgång, trappor, hissar osv. samt vad som händer i omgivningen. Syntolkning är både ytterst viktig för personen med synnedsättning och väldig lärorik för dig själv. För att kunna sätta ord på saker behöver man uppmärksamma dem på ett annat sätt än vad man vanligtvis gör och tack vare det öppnar man upp för nya perspektiv. När du syntolkar föremål så kan du börja med att beskriva med vad det är, och sedan berättar mer detaljer som färg, form, storlek, material, funktion och speciella egenskaper. Tänk på att du beskriver utan att värdera (något som vi annars sällan gör).

Skapa rätt förutsättningar

Den fysiska miljön ska vara så anpassad som möjligt. Som fastighets- eller butiksägare är du skyldig till att ta bort hinder som är enkelt avhjälpta. Kontrastmarkerade nivåskillnader underlättar orienteringen, likaså färgkontraster på dörrar, dörrhandtag, i toaletter, trappor, väggar och annat som är relevant i rummet. Taltjänster och taktila markeringar, exempelvis i hissar, förenklar också. Glasytor bör ha markeringar både vid 90 cm och 150 cm. På Boverkets hemsida och i den här PDF-dokumenten från Synskadades Riksförbund hittar du mer info.

Certifierade assistanshundar, som ledarhundar, ska kunna följa med i lokalen, men en butikschef kan bestämma att förbjuda dem. Hundarna ska alltid ha någon typ av markering som tydliggör deras funktion. En skylt på entrédörren och i lokalen som visar att assistanshundar är välkomna undviker missförstånd kring reglarna. Då assistanshundar är tränade att inte bli distraherad är risken lite att livsmedel kontamineras eller andra kunder störs. I de fall där problem uppstår, till exempel om en person med pälsdjursallergi är i rummet, ska det hanteras individuellt och utan att inskränka någons delaktighet i samhället orimligt mycket. Mer info hittar du i Konsumentverkets publikation ”Butik för alla”.

För dig som jobbar på café eller restaurang

Till att börja med kan du fråga om personen vill ha hjälp att läsa menyn. Det är också bra om du kan erbjuda kunden en lampa att ställa bredvid menyn eller maten, då det kan underlätta att se för vissa. När du serverar maten kan du beskriva var på tallriken den ligger.

När det gäller porslin och glas hjälper kontraster: koppar och muggar ska ha en kontrasterande färg mot drycken, glas ska vara färgade eller ha en färgad kant, och tallrikar ska också ha en kontrasterande färg mot maten samt en kant med kontrastfärg.

För dig som jobbar i butik

Det ska alltid vara möjligt att få personligt stöd. Fråga kunden om den är intresserad av specialerbjudanden. När du visar en vara till en kund fråga kunden om den även vill känna på den. Kompletterande till högt sittande skyltar är det bra att ha lägre sittande, lösa skyltar som kunden kan hålla i handen för att läsa. Om ni har en disk med kösystem, se till att ni även ropar upp det aktuella könumret.

Tänk på de ovannämnda tipsen om syntolkning – färg, material, form mm. – när du beskriver kläder eller prylar. Om kunden önskar det kan du även ge råd om tvätt och skötsel. Mer info hittar du i den här PDF-dokumenten från Synskadades Riksförbund.

Digital tillgänglighet

Du som har en webbutik, en webbsida, eller är aktiv på sociala medier ska tänka på digital tillgänglighet då även människor med synnedsättningar använder dem.

Återigen, tänk på goda kontraster mellan text och bakgrund och har inga texter på bilder eller mönstrar. Beskriv samtliga bilder som du lägger upp med alternativa texter som skärmläsare kan uppläsa. Länkar ska vara tydliga: De ska vara grafiskt framhävda och det ska framgå vart länken leder. Ha en begriplig struktur på din webbsida med tydliga rubriker som är gjorda med h-rubriker. Om du har en tabell på din sida, låt html-koden uttrycka vad tabellens olika delar innehåller. Mer info hittar du på webbriktlinjer.se.

För dig som producerar eller säljer produkter

Vilken information om din produkt är viktigast? Se till att den blir så tillgänglig som möjligt. Ha en text som är tillräcklig stor, minst 14 punkter, och att kontrasten är god. Jättebra är det om även namn och information framgår i punktskrift, som på läkemedelsförpackningar. En alternativ lösning kan vara QR-koder.